ES 

Strona główna

Usługi

Curriculum

Klienci

 Tytuły

Wycena

Kontakt

 

 

INFORMACJE O TŁUMACZENIACH PRZYSIĘGŁYCH

 

WYCENA I TERMINY

Aby poznać cenę i termin wykonania tłumaczenia przysięgłego można wysłać dokument z zakładki Wycena online lub drogą elektroniczną na adres: . W ciągu godziny prześlę cenę i termin wykonania tłumaczenia. Jeśli dysponują Państwo tylko dokumentem papierowym, można go wysłać faksem, pocztą tradycyjną lub kurierem.

 

ZLECENIE, ODBIÓR I OPŁACENIE TŁUMACZENIA

Po uzgodnieniu ceny i terminu wykonania tłumaczenia można je odebrać i opłacić wybierając jedną z następujących opcji:
1. Zwykłą pocztą. Przesyłka trwa od 1 do 3 dni. Tłumaczenie można opłacić z góry przelewem bankowym lub przesyłając podpisaną wycenę [zamówienie] (patrz przykład) i opłacić je w ciągu 15 dni od odbioru.
2. Osobiście. Tłumaczenie opłaca się przy odbiorze w biurze tłumaczeń.
3. Za pośrednictwem kuriera. Tłumaczenia opłaca się kurierowi w momencie odbioru. Koszt wysyłki wynosi 10 Euro w regionie Madrytu i 15 Euro na pozostałym terytorium Hiszpanii. Przesyłka trwa 24 godziny.
 

DOSTARCZENIE KOPII LUB ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

Aby tłumaczenie było ważne wystarczy dostarczyć tłumaczowi kopię dokumentu. Dołącza się ją do tłumaczenia a klient przedkłada właściwym organom urzędowym oba dokumenty wraz z dokumentem oryginalnym w celu umożliwienia urzędnikowi sprawdzenia zgodności kopii z oryginałem.