ES 

Strona główna

Tłumaczenia przysięgłe

Curriculum

Klienci

Tytuły

Wycena

Kontakt

 

USŁUGI

Tłumaczenie pisemne
W tłumaczeniu pisemnym korzystam z programów wspomagających tłumaczenie, tzw. pamięci tłumaczeniowych, glosariuszy i internetowych baz terminologicznych. Tłumaczę we wszystkich dziedzinach: tłumaczenia ogólne, prawne, finansowe, techniczne, medyczne itd.
Tłumaczenie dostarczam w formacie Word lub w formacie dokumentu oryginalnego (Excel, PowerPoint itd.) zachowując jego pierwotny kształt: czcionkę, tło, tabele, układ tekstu itd. W przypadku, gdy wymaga tego kształt dokumentu, dokonuję podstawowej edycji tak, aby dokument końcowy był czytelny. W celu redakcji i edycji tekstu korzystam z programów Pagemaker i InDesign.

Tłumaczenie pisemne przysięgłe

W tłumaczeniu pisemnym tłumacz z licencją Ministerstwa Spraw Zagranicznych polega na dokumencie oryginalnym. Zazwyczaj przysięgłymi są tłumaczenia przedkładane w instytucjach publicznych oraz umowy między przedsiębiorstwami lub osobami fizycznymi. Podpis i pieczęć tłumacza nadaje dokumentowi urzędowego charakteru równego charakterowi urzędowemu oryginalnego dokumentu.
Znaczna część tłumaczeń przysięgłych dotyczy obywateli polskich przebywających w Hiszpanii i związana jest z homologacją studiów, uzyskaniem hiszpańskiego obywatelstwa, zawarciem związku małżeńskiego itd. Najczęściej tłumaczonymi dokumentami są: akty urodzenia, akty ślubu, zaświadczenia o stanie cywilnym, meldunek, zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenia pracownicze, dyplomy uczelni wyższych i świadectwa szkolne, i orzeczenia rozwodowe. Przedsiębiorstwa potrzebują zazwyczaj tłumaczenia przysięgłego wpisów do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), dokumentów notarialnych, skarbowych, księgowych (sprawozdania finansowe, księgi rozchodów i przychodów itd.) oraz umów. Obywatele polscy mogą zapoznać się z informacjami na temat tłumaczeń przysięgłych
pod tym linkiem.
 

Lokalizacja
Lokalizacja to proces przystosowania produktu, usługi lub treści dokumentu do szczególnych cech lingwistycznych i kulturowych kraju, w którym będzie on(a) dostępny(a). W ramach tłumaczenia lokalizacja polega na przystosowaniu produktu (zazwyczaj strony internetowej lub programu informatycznego) w taki sposób, aby wszystkie jego/jej elementy były zrozumiałe dla docelowego odbiorcy.
Dostosowuję dowolny typ strony internetowej w taki sposób, aby styl i przekaz przełożonego tekstu idealnie odzwierciedlał sens tekstu oryginalnego. Tłumaczenie wykonuję bezpośrednio w języku HTML uwzględniając zalecenia W3C w celu podniesienia pozycjonowania strony. Lokalizuję również oprogramowanie, multimedia itd.

Tłumaczenie ustne
Przysięgłe: obecność tłumacza przysięgłego konieczna jest na rozprawach sądowych, w urzędach stanu cywilnego, przy podpisywaniu umów i innych dokumentów prawnych.
Symultaniczne: jest to tłumaczenie natychmiastowe. Tłumacz tłumaczy symultanicznie wystąpienie mówcy, a słuchacze słuchają tłumaczenia przez słuchawki. Jest to forma tłumaczenia wykorzystywana podczas kongresów i konferencji. Zazwyczaj wymaga obecności dwóch tłumaczy.
Konsekutywne: tłumacz odtwarza wystąpienie mówcy po wysłuchaniu jego całości. Tę formę tłumaczenia stosuje się do wystąpień publicznych. Nie przewiduje ona sprzętu technicznego.
Tłumaczenie liaison: tłumacz pracuje na spotkaniach handlowych, podczas wizyt i zwiedzania z przewodnikiem itp. Przekazuje treść rozmowy między dwoma osobami lub więcej. Ta forma tłumaczenia usprawnia komunikację i nie przewiduje sprzętu technicznego.