ES 

Strona główna

Tłumaczenia przysięgłe

Usługi

Curriculum

Klienci

Wycena

Kontakt

 

 

 

TYTUŁ MAGISTRA FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ NADANY PRZEZ UNIWERSYTET COMPLUTENSE W MADRYCIE (01.06.1994)

 

 

 

 

TYTUŁ TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO NADANY PRZEZ HISZPAŃSKIE MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH I WSPÓŁPRACY (28.06.1995)